Bizi Arayın: 0212 909 03 80

Su Testleri

Su Testleri

Başta insan yaşamı olmak üzere dünya üzerindeki tüm canlıların hayatını sürdürebilmesi için vazgeçilmez olan sudur. Günlük yaşantıda her canlı için kullanılan birçok farklı su çeşidi bulunmaktadır. Hangi su testi çeşitleri vardır sorusunu cevaplamak için öne çıkanları öğrenmek gerekir. Çeşitler;

 • İçme suyu
 • İçme ve kullanma suyu
 • Saf su
 • Havuz suyu
 • Hemodiyaliz sudur.

İçmek, temizlik ya da birçok farklı nedenden dolayı tüketilen suda insan ve çevre sağlığı açısından parametreler yapılan testler ile analiz edilir. Özellikle kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel açıdan su testleri önem kazanmaktadır.

Hayatın akışı için yaşamsal bir değere sahip olan suyun içilebilir nitelikte olması tüm canlılar için bir zorunluluktur. Dünyanın üçte ikisi su olmasına rağmen bunun ancak %97'si deniz ve okyanus suyudur dolayısı ile canlıların yaşam kaynağı olan tatlı su oranı dünyada sadece yüzde 3 olarak tespit edilmiş durumdadır.

Su Kaynakları Oldukça Kısıtlıdır

Dünyadaki suların yüzde üçünü oluşturan tatlı suların ortalama yüzde 70'i buzullardadır ve tüketilemez, kalan yüzde otuzluk kısım ise yerin altındadır, göller ve nehirlerdeki yüzey suları ise dünya genelindeki toplam tatlı su miktarının sadece binde üçüdür.

Belirlenen tüm istatistikler gösteriyor ki insan nüfusunun aşırı derecede artması dikkate alındığında su kaynakları oldukça kısıtlıdır. Kısıtlı olan su kaynakları sürekli olarak kirlendiği göz önüne alındığında ise gelecekte başta insanlık olmak üzere tüm canlıların ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğu, temiz su kaynaklarının giderek kirlenmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Su Testi Yaptırmak

Suyun fiziksel özellikleri arasında öne çıkan ve en önemliler;

 • Lezzet
 • Renk
 • Sıcaklık
 • Koku
 • Bulanıklık
 • Geçirgenlik
 • pH değeridir.

Kimyasal özellikleri arasında içeriğinde yer alan oksijen ve karbondioksit miktarı büyük öneme sahiptir. Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri dışında aynı zamanda mikrobiyolojik özellikleri de bulunmaktadır.

Kaynaklardaki doğal yapıdan dolayı suyun florasında bazı bakteriler vardır aynı zamanda suyun yer aldığı topraktan geçen bakterilerde yer almaktadır. Kaynak sularında herhangi bir sızıntı yaşandığında içeriğindeki insan ve hayvan bağırsaklarında bulunan bakteriler ve patojenlerde karışmaktadır.

Suyun içindeki bakterilerin her türlü üretimin çeşitli aşamalarında gıda ile temas etmesi halinde ciddi bir bulaşma anlamına gelir.

Su Testi Nerede Yapılır?

Özellikle içme sularının sağlık açısından tüm mikrobiyolojik risklerden temizlenmiş olması oldukça büyük bir öneme sahiptir. Su testleri nasıl işler özellikle içme suları iki farklı yöntem kullanılarak tespit edilir.

Yöntemlerden ilki çözülmüş maddeleri ölçen genel test uygulamasıdır, ikinci yöntemde ise suyun röntgenini çekmektir. Sonuçlardan kesin emin olabilmek için uygulanması gereken en iyi yöntem profesyonel bir laboratuvarda test ettirmektir. Mass Laboratuvar su testleri konusunda uzman ekibi ile ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazır.

Su Testi Nasıl Yapılır?

Dünyada sahip olunan en önemli kaynaklardan olan ve hayati öneme sahip olan suyun, ülkelerde farklı çevre kanunları ve temel yönetmeliklere göre üretimi ve tüketimi yapılmaktadır. Yalnız içme suyunda değil aynı zamanda yeraltı suyu, proses, yüzeysel ve atıksu gibi tüm sularda kanunlar ve yönetmelikler bulunur.

İçme suyu olan çeşme suları yüzeysel suların dezenfektasyonu ile elde edilir, tam olarak kontrollerinin yapılması toplum sağlığı açından önemlidir. Şehirlerde ve sanayi tesislerinde ihtiyacı karşılayan doğal kaynak olan yeraltı suları çeşitli atıklardan dolayı kirlenmektedir bu yüzden düzenli olarak kontrolü ve dekontaminasyon izlemesi yapılmalıdır.

Su Testi Sonuçları

İçimi en güvenli sular olan ve farklı firmalar tarafından paketlenerek tüketiciye ulaştırılan ambalajlı içme suyu için birçok farklı test uygulanmaktadır.

 • Raf ömrü testleri
 • Ambalaj malzemesi analizleri
 • Besin gazlarının analizleri
 • Pestisitlerin belirlenmesi
 • Çalışma ortamı ve hijyen analizleri yapılmaktadır.

Su Testi Fiyatları

Uzman ekibimize burdan ulaşarak detaylı fiyatlandırmayı alabilirsiniz.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!