Bizi Arayın: 0212 909 03 80

Su Kalitesi Analizleri

Su Kalitesi Analizleri

TS EN ISO/ IEC 17025 standartlarına uygun, tarafsız ve bağımsız yapılan su kalitesi analizleri, Mass Lab tarafından raporlanacaktır. Suyun kalitesini ve standartlarını bozan kimyasallar, bakteriler ve ağır mineraller teşhis edilerek, suyun kullanılır olma potansiyeline karşı danışmanlık ve çözüm ortaklığı sağlanır. Sağlık bakanlığı prosedürüne uygun, esaslar ve yönetmelik şartları dikkate alınmaktadır.

Su Kalitesi Test Aşamaları

Su yeryüzü ve gökyüzü kaynaklı, birçok dolaşım alanından geçerek, canlıların kullanımı için içerisinde bulunan minerallerle yaşamsal etkilere sahiptir. Doğal olarak suyun içinde bulunan zararlı mineraller ve kimyasallar insan sağlığını olumsuz etkilemekte, suyun kalitesini bozan maddeler zehirlenmelere de yol açmaktadır. Su kalitesi analiz çalışmaları Mass Lab, ekibi ve ekipmanlarıyla hassasiyetle yapılır, aşamalar dikkatli gözlemlenir ve deneyler sonucunda suyun içme ve kullanma standartlarına uygunluğu teşhis edilir.

 • Su içerisinde bulunan mikroorganizmaların test edilmesi ve asılı maddelerin analizi yapılmaktadır.
 • Suyun yararlı ve zararlı minerallere göre test edilmesi sağlanır.
 • İçerisinde bulunan flor ve kalsiyum değerleri analiz edilmektedir.
 • Bakteriler, mantarlar ve ağır metal olasılıkları dikkate alınmaktadır.
 • Suyun hidrolojik dolaşımı ve arıtma potansiyeli, doğal kirlenme durumlarına göre test edilmesi gerekmektedir.
 • Suda oluşan bulaşın analiz edilmesi, hastalık ve uzun vadede sağlığı kötü etkileyecek durumlara göre çözüm süreci başlayacaktır.
 • Su kaynağının yeraltı, şehir şebeke sistemi, kısmi artırma sistemleri ve kuyu suyu kalitesine göre analiz edilmesi gerekmektedir.

Su Kalitesinin Canılar İçin Önemli Faktörleri

Mass Lab, suyun kalitesi ve kullanılır düzeyi üzerinden hidrolojik dolaşım, dağıtım sistemi, şehir şebekesi ve yeraltı kaynaklarına göre analiz edilmesi için gelişmiş teknolojilerle su kalitesi analiz laboratuvar tekniklerini kullanmaktadır. Sudaki klor, flor ve mineral özelliklerinin teşhis edilmesi için laboratuvar ortamında test aşamaları, gözlem ve deney üzerinden süreç tamamlanır.

 • Suyun içinde bulunmaması gereken maddelerin, mikroorganizma ve bakterilerin oranları raporlanmaktadır.
 • Suyun güvenilir olmasını sağlayacak, kalitesini bozmayacak çözüm önerilerine yer verilmiştir.
 • Suyun bekleme süresi, dolaşımı ve şebeke hattındaki korozyon durumları da farklı test alanlarında incelecektir.
 • Suyun zehirleyici faktörlerinin analiz edilmesi durumunda, firma veya işletmeye hemen bilgi aktarımı yapılır.

İçme Suyu Kalitesi Analizleri Ve Testleri

Flor ve kalsiyum suyun içerikleri için önemlidir. Su mineralleri, insan sağlığını sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için oldukça etkiler. Sudaki değerlerin fazla olması ya da az olması durumlarında, canlı sağlığının olumsuz etkilenmesi, hastalık olasılığının yükselmesi durumları söz konusudur. Mass Lab ekibi, tarafsız ve bağımsız bir şekilde suyun güvenirliğini test ederek, flor ve kalsiyum değerine göre içme suyunun rapor edilmesini sağlayacaktır.

Suyun Sahip Olması Gereken Kalite Standartları

Suda bulunması gereken mineraller flor ve kalsiyumdur. Ancak su oldukça hassas ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek büyük bir zehre de dönüşebilir. Toprak bu aşamada suyun yeryüzüyle temas ettiği durumda filtre görevi görse de, çeşitli madensel tuzlar, kimyasal dolaşımlar suyun kalitesini kötü anlamda etkiler. Mass Lab, sağlık bakanlığı ve sağlık örgütü standartlarına göre suyun analiz edilmesi için çeşitli testler yapmaktadır.

Temiz Ve Kaliteli Su Raporu

Suyun içinde bulunması gereken asidik derece ve alkali su, magnezyum ve kalsiyum oranları dikkate alınmaktadır. Saf su değerinin 7 PH derecesine sahip olması 8,5 PH değerini geçmemesi gerekir. Potasyum ve flor etkilerine göre sudaki alkali değişikliği gözlemlenir, deney sonucu rapor edilir. İnsan sağlığına faydalı kabul edilen ve edilmeyen su analizleri yapılarak, suyun kullanımı için rapor negatif ya da pozitif olarak sunulur.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!