Bizi Arayın: 0212 909 03 80

RoHS Belgesi

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 
“Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması”

Şubat 2003 den beri Avrupa birliğinin mevzuatı olarak yürürlükte olan ROHS, Elektrikli ve elektronik cihazlarda (EEE) tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlar ve bu tür ekipmanların toplanmasını ve geri dönüştürülmesini teşvik eder.

Asıl amacı elektrikli ve elektronik ekipmandan kaynaklanan atıkları kontrol etmektir. Bu tür (EEE) ürünlerin geri dönüşümünü ve / veya yeniden kullanımını artırmak için oluşturulmuş bir direktiftir. 


Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki bazı tehlikeli maddelerin sınırlandırılmasıyla ilgili Direktifi 27 Ocak 2003 tarihinde,  2002/95 / EC sayılı yayınladı. Yönerge, Avrupa Birliği içindeki Üye Devletlerde ulusal yasalara uygun olarak uygulanmaya alındı. Tüm Avrupa birliği üyeleri tarafından "RoHS" (Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması) olarak belirlendi.


Avrupa birliği tarafından 21 temmuz 2011 tarahinde yürürlüğe giren ve 2011/65 / EU sayılı yönerge ile RoHS yönergesi güncellenerek “RoHS-Recast veya RoHS 2” adı ile Avrupa birliği üyeleri tarafından tanındı. 2 Ocak 2013 tarihine kadar üye ülkelerin ulusal mevzuatına aktarılması zorunlu oldu. 22 Temmuz 2014 itibarıyla madde kısıtlamaları, yeni ürün kategorilerini kademeli olarak uygulandı.


2015 yılında, kısıtlanmış maddeler listesi, 2015/863 sayılı değiştirici Direktifte yayınlanan dört plastikleştirici veya ftalat ilavesiyle ifadesi ile yürürlüktedir. Genel anlamda RoHS 3 olarak ta adlandırılsa da Avrupa komisyonu tarafından kabul görmüş bir ifade değildir.


Evet, tüm elektrikli ve elektronik ekipmanların (EEE) herhangi bir AB ülkesinde satılması için RoHS incelemesinden geçmesi gerekir. Her AB üye devletinin RoHS' u farklı şekilde uyguladığını unutmamak gerekir. Bu nedenle ürünlerini AB'ye ithal etmeyi planlayan elektronik üreticilerinin yalnızca AB direktifine değil, her ülkenin bunu uygulamak için kullandığı ayrı yöntemleri de karşılıyor olması gerekmektedir.

Avrupa birliği ülkeleri için oluşturulmuş olan RoHS direktifi diğer dünya ülkelerinde de farklı direktifler altında uygulanmaya başlandı. Çin, Japonya, Güney Kore ve diğer birkaç ülkenin her biri kendi RoHS benzeri düzenlemelerini uygulamaktadır. Bu nedenle başka bir ülkeye genişlemeyi düşünen herhangi bir EEE işletmesi, o ülkenin elektronik atık ve tehlikeli maddelerle ilgili yasalarını öğrenmeye özen göstermelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda RoHS'a benzer herhangi bir federal yasa bulunmamaktadır, ancak bazı ABD eyaletleri (özellikle Kaliforniya) kendi oluşturdukları RoHS gerekliliklerini karşılayan direktifleri vardır. 
Ülkemizde ise bir çok EEE kuruluşları kendi kalite departmanlarınca hazırlamış oldukları manueller ile RoHS direktifini oluşturmuşlar ve uygulamaya akmışlardır.

Son kullanıcı ile bulaşacak EEE ürünlerinin,üretimini, alt montajlarını, bileşenlerini veya kablolarını doğrudan AB ülkelerine satan veya dağıtan veya AB ülkelerine ürün satan bayilere, distribütörlere veya entegratörlere satan herhangi bir işletme, ROHS direktifinden sorumludurlar. RoHS benzeri düzenlemeler bir dizi başka ülkeye yayıldığından, bu artık sadece AB ülkeleri için geçerliğinin yanında diğer dünya ülkeleri içinde önem taşımaktadır.

RoHS Direktifinin geçerli olduğu 10 farklı kategoriye, 22 Temmuz 2019 itibari ile kategori 11 de eklendi. Kategori 11, Madde 2 (2) uyarınca, başka bir kategoriye girmeyen diğer tüm elektrikli ve elektronik cihazları ve istisnai "açık uygulama kapsamı" durumunu içerir. Bu uygulama kapsamı, Madde 3 (1) ve (2) 'nin "elektrikli ve elektronik ekipman" tanımlarını karşılayan tüm ekipmana açıktır (açıkça muafiyet içermedikleri sürece).
Elektrik akımlarını veya elektromanyetik alanları aktarmak için kullanılan kablolar da “elektrikli ve elektronik ekipman” dır. Bu uygulama kapsamına yalnızca <250 V nominal gerilimli kablolar girer (Madde 3 no. 5). Madde kısıtlamalarına uygun şekilde uyulmalıdır.
Ayrı olarak piyasaya sürülen ve diğer elektrikli ve elektronik ekipmanların parçası olmayan harici kablolar, kategori 11 olarak sınıflandırılmalı ve bu nedenle madde kısıtlamalarına uymalıdır (fişsiz kablo tamburları gibi bitmemiş kablolar dahil).
Kategoriler:
 • Büyük ev gereçleri - buzdolapları, rondelalar, sobalar, klimalar  
 • Küçük ev aletleri - elektrikli süpürgeler, saç kurutma makineleri, kahve makineleri, ütüler
 • Bilgisayar ve iletişim donanımları - bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri, telefonlar, uydu TV, hücre kulesi ekipmanları, antenler
 • Tüketici elektroniği - TV, DVD oynatıcı, müzik seti, video kamera
 • Aydınlatma - lambalar, aydınlatma armatürleri, ampuller (bazı floresanlar muaftır)  
 • Elektrikli el aletleri - matkaplar, testereler, çivi tabancaları, püskürtücüler, torna makineleri, kesiciler, üfleyiciler
 • Oyuncaklar, eğlence ve spor malzemeleri - video oyunları, koşu bandı, konuşan bebekler
 • Tıbbi cihazlar ve ekipmanlar - in vitro diagnostik tıbbi cihazlar (IVD'ler) içerir (GMP yönetmeliklerinden de etkilenir - FDA 21 CFR 820)
 • İzleme ve kontrol ekipmanları - termostatlar, duman dedektörleri, endüstriyel uygulamalar dahil yangın alarmları
 • Otomatik dağıtıcılar - otomatlar, ATM makineleri   
 • Yukarıdaki kategorilerden herhangi biri tarafından kapsanmayan diğer EEE.

Teknik olarak hayır, ancak AB'de satışa sunulan ürünlerin üretim süreçleri AB'nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) Direktifine uygun olmalıdır. RoHS tarafından kısıtlanan tüm maddeler de REACH tarafından kısıtlanmıştır, bu nedenle bir ürün RoHS uyumlu değilse, REACH uyumlu da olmayabilir.

Hayır. Tür veya uygulamadan bağımsız olarak tüm piller, AB Pil Yönergesi (2006/66 / EC ve Değişiklik 2013/56 / EU) kapsamındadır. Akü Direktifi, kurşun kullanımını% 0.004, cıva% 0.0005 ve kadmiyumu% 0.002 ile sınırlar (tıbbi cihazlar / ekipman ve alarm / acil durum sistemleri kadmiyum hariçtir).

Elektrikli veya elektronik ekipmanda plastik bir bileşen kullanılıyorsa, ve ürün herhangi bir muafiyetlerin kapsamına girmediği sürece RoHS uyumlu olmalıdır.


Evet. Paslanmaz çelikte krom bulunmasına rağmen, RoHS tarafından kısıtlanan altı değerlikli krom değildir. Kurşun ve kadmiyum gibi diğer bazı kısıtlanmış malzemeler de eser miktarlarda bulunabilir, ancak testler, paslanmaz çelikteki konsantrasyonlarının RoHS direktifine uygunluğu açısından limit değerinin çok altında olduğunu genellikle gözlenir. Test edilmeden kalır veya geçer denilemez.


IEC 62321 standartlarına atıfta bulunarak testler gerçekleştirilir. Bu aşamada tarama ve doğrulama test metotları ile RoHS direktifinin atıfta bulunduğu yasaklı maddelerin limit aşımlarına uğrayıp uğramadığı kontrol edilir.


RoHS, aşağıdaki 10 sınırlı kimyasal madde için ağırlıkça maksimum seviyeyi belirtir.
RoHS kapsamında yasaklanan maddeler:
Civa (Hg) <1000 ppm (% 0.1)
Kurşun (Pb) <1000 ppm (% 0.1)
Kadmiyum (Cd)  <100 ppm (% 0.01)
Krom (Cr+6) <1000 ppm (% 0.1)
Polibromlu bifeniller (PBB) <1000 ppm (% 0.1)
Polibromlu difenil eterler (PBDE) <1000 ppm (% 0.1)
Fitalatlar (DEHP, BBP, BBP , DIBP) <1000 ppm (% 0.1)


RoHS direktifine bağlı olarak yasaklı listesinde bulunan kimyasal testlerin, ürün kabulünden raporlama aşamasına kadar ki süresi 3 iş günüdür. 


WEEE, Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardan Gelen Atıkların kısaltmasıdır. 2002/96 / EC sayılı Direktif olarak da bilinen WEEE, elektrikli ve elektronik ekipmanların işlenmesi, geri kazanılması ve geri dönüşümünü zorunlu kılmaktadır. 13 Ağustos 2006'dan sonra AB pazarındaki tüm uygulanabilir ürünler WEEE uyumluluğunu geçmeli ve "Wheelie Bin" etiketini taşımalıdır. WEEE uyumu, çevre dostu geri dönüşüm ve geri kazanım göz önünde bulundurularak elektronik ürünlerin tasarımını teşvik etmeyi amaçlar. RoHS uyumluluğu, elektronik üretiminde kullanılan tehlikeli kimyasalların miktarını azaltarak WEEE’de bir araya geliyor.
Başka bir deyişle, RoHS elektrikli ve elektronik ekipmanların (EEE) üretiminde kullanılan tehlikeli maddeleri düzenlerken, WEEE aynı ekipmanın elden çıkarılmasını düzenler.
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi (WEEE), AB'de satış yapan tüm EEE üreticilerinin elektronik atıkların bertaraf sürecinde belirli sorumlulukları üstlenmesini gerektiren başka bir AB direktifidir. Her iki direktif de aynı ürünlerin çoğu için geçerlidir, ancak her birinin kendi kuralları ve uygulamada ülkeden ülkeye farklılıkları vardır.


REACH genel bir düzenlemedir ve Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi, Kısıtlanması anlamına gelir ve kimyasal maddelerin üretimi ve kullanımına ve bunların insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerine yöneliktir. REACH, ECHA tarafından izlenir ve halen 197 Çok Önemli Endişe Maddesi (SVHC) ile ilgilenmektedir. RoHS, elektrikli / elektronik cihazlarda bulunan maddeleri (kablolama, bileşenler, devre kartları, ekranlar, alt montajlar, kablolama) sınırlandırırken, REACH, mahfazalar, braketler, kaplamalar, boyalar, solventler dahil olmak üzere ürünün üretiminde kullanılabilecek tüm kimyasalları kontrol eder ve imalat sırasında kullanılan kimyasallar.
Dikkat edilmesi gereken tüm RoHS kısıtlı maddelerin aynı zamanda REACH kısıtlı listesindedir. Listedeki maddeler kanserojen, mutajenik, reprotoksik, biyobirikimli ve toksik veya endokrin bozucular olarak tanımlanmıştır. REACH Sınırlı Maddeler Listesine bakınız
https://www.rohsguide.com/rohs-reach.htm


AB Yaşam Sonu Aracı (ELV) Direktifi, otomobillerle ilgili olup, RoHS direktifi birçok sektörde geniş bir yelpazedeki elektrikli ve elektronik ürünleri kapsar. ELV yönetmeliği, ulaşım kablolarında kullanılan elektrik kabloları, kablolar ve ilgili bileşenlere uygulanır. 
Genel olarak, XLP (çapraz bağlı polietilen), SAE (Otomotiv Mühendisleri Derneği) SXL, GXL ve TXL gibi otomotiv kullanım telleri bu yönetmeliğe uygundur. Bununla birlikte, GPT, TWP, SGT ve SGX gibi PVC yalıtımlı otomotiv tel tipleri kurşun içerebilir ve özellikle satın alma spesifikasyonlarında talep edilmedikçe uyumlu olmayabilir


Bazı ürün kategorileri ve uygulamaları şu anda RoHS uyumluluğundan muaftır. Bu muafiyetler tipik olarak çeşitli askeri, endüstriyel, bilimsel, yenilenebilir enerji ve tıbbi ekipman türlerini kapsar. 1 Temmuz 2006'dan önce piyasaya sürülen ekipmanın yedek parçaları da genellikle RoHS'den muaftır (ancak daha yeni ekipman için yedek parçalar değildir).
Muaf tutulan bazı kategoriler
 Askeri - savunma veya ulusal güvenlik için kullanılan ekipmanlar
 Uzay - uydular, teleskoplar, uzay araçları gibi uzaya gönderilen cihazlar
 Ulaştırma - nakliye için kullanılan araçlar (2 tekerlekli elektrikli araçlar hariç)
 Ar-Ge - profesyonel araştırma ve geliştirme için kullanılan ekipmanlar
 Arazi dışı mobil makineler (NRMM) - tarım, demiryolu, su yolu, inşaat makinesi
 Büyük ölçekli sabit tesisler (LSFI) - elektrik dağıtımı, HVAC, robotik ekipman ve çizgiler
 Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler (LSSIT) - CNC, freze, metal şekillendirme, test makineleri; vinçler
 Sabit lokasyonlu fotovoltaik panel (PV) kurulumları
 Aktif İmplante Edilebilir Tıbbi Cihazlar (AIMD'ler) - kalp pilleri, implante edilmiş defibrilatörler, insülin pompaları
 Kapsam dışı ekipman için alt ekipman
 Aküler - sadece hücreler, harici kablolama değil
 Kompakt floresan ampuller / lambalar

Ürünlerinizin RoHS muafiyetine uygun olabileceğini düşünüyorsanız, farklı muafiyetler ve yenileme durumları hakkında bilgi edinmek için AB'nin RoHS web sitesini kontrol edin. https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm
Muafiyetlerin değişebileceğini unutmayın, bu nedenle ürünlerinizle ilgili muafiyetlerin hala geçerli olduğundan emin olmak için web sitesini düzenli olarak kontrol edin.


Kuruluşlar genellikle RoHS uyumluluğunu bir şirket çalışanı tarafından verilen bir uygunluk mektubuyla kanıtlar. Bir kuruluşun ürünlerini kısıtlanmış malzeme seviyeleri için test edecek üçüncü taraf test hizmetleri mevcuttur. Test kuruluşlarınca sunulacak raporlara istinaden RoHS sertifika hazırlanır.


Bir RoHS belgesi beş yıl geçerlidir. Bununla birlikte, bir ürün tasarımında, hammaddelerinde veya kaynak sağlama prosedürlerinde önemli değişikliklere uğrarsa, erken yeniden sertifikasyon gerekebilir.


RoHS , CE işaretlemesi direktifini içermektedir ve şu anda ürünlerin CE işaretlemesi için RoHS uygunluğuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!