Bizi Arayın: 0212 909 03 80

REACH & KKDIK Yönetmeliği


          REACH & KKDIK Yönetmeliği

KKDİK (REACH) Nedir?

REACH'in Türkiye'ye uyarlanmış hali olan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik 23 Haziran 2017 itibariyle 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

KKDİK Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetmektedir.

KKDİK - Temel Amaçları;

 • İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.
 • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak.
 • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.

KKDİK - Kapsam;

Maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

KKDİK - Kapsam Dışı;

 • Radyoaktif maddeler ve karışımlar
 • Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler
 • İzole olmayan ara maddeler
 • Zararlı maddelerin ve zararlı karışımların demiryolu, karayolu, iç suyolu, denizyolu veya havayolu ile taşınması
 • Atıklar
 • Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar

KKDİK - Muafiyet;

 1. İkinci(Kayıt), Beşinci(Alt Kullanıcılar), Altıncı(Değerlendirme) ve Yedinci(İzin) Kısımlardan Muaf Olan Madde ve Karışımlar;
 • Tıbbi ürünler ve veteriner ürünleri
 • Gıda ve yemler
 1. Dördüncü(Tedarik Zinciri İçerisinde Bilgi) Kısmından Muaf Olan Son Kullanıcıya Nihai Ürün Olarak Ulaşan Madde ve Karışımlar;
 • Tıbbi ürünler ve veteriner ürünleri
 • Kozmetik ürünler
 • Tıbbi cihazlar
 • Gıda ve yemler
 1. İkinci(Kayıt), Beşinci(Alt Kullanıcılar) ve Altıncı(Değerlendirme) Kısımlardan Muaf Olan Madde ve Karışımlar;
 • Ek-4’de yer alan maddeler
 • Ek-5’te yer alan maddeler
 • Tek başlarına ya da karışımlarda bulunan, İkinci Kısım hükümleri uyarınca kaydedilmiş tedarik zincirinde bir aktör tarafından Türkiye’den ihraç edilmiş ve aynı tedarik zincirinde aynı aktör ya da başka bir aktör tarafından Türkiye’ye yeniden ithal edilmiş olan ve aynı tedarik zincirinde herhangi bir aktör tarafından aşağıdaki hususların kanıtlandığı maddeler:
 • Yeniden ithal edilen madde, ihraç edilmiş olan madde ile aynı olması
 • İhraç edilmiş madde ile ilgili olarak 27. veya 28. maddeleri uyarınca bilgi verilmiş olması
 • Kendi başlarına, karışımların içinde ya da eşyaların içinde bulunan, İkinci Kısım hükümleri uyarınca kayıt edilmiş ve Türkiye’de geri kazanılmış ve aşağıdaki şartları birlikte karşılayan maddeler:
 • Geri kazanım işleminden elde edilen maddenin, İkinci Kısım uyarınca kayıt edilmiş olan maddeyle aynı olması
 • İkinci Kısım uyarınca kayıt edilmiş olan maddeye ilişkin olarak 27. ya da 28. maddelerde istenen bilgi, geri kazanım işlemini yapan işletmede mevcut olması
 1. Yönetmeliğin Dokuzuncu ve Onuncu Maddeleri Hariç, İkinci(Kayıt)(Birinci Bölüm) ve Yedinci(İzin) Kısımlardan Muaf Olan Madde ve Karışımlar;
 • Yerinde izole ara maddeler
 • Taşınmış izole ara maddeler
 1. İkinci(Kayıt) ve Altıncı(Değerlendirme) Kısımlardan Muaf Olan Madde ve Karışımlar;
 • Polimerler

KKDİK - Önemli Noktalar;

 • KKDİK Yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe, maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt başvurusunda bulunur.
 • KKDİK imalatçıların, ithalatçıların ve alt kullanıcıların kimyasal imal etmek, piyasaya arz etmek ve kullanmak gibi süreçlerde insan sağlığı veya çevreyi olumsuz etkilememelerini kendilerinin temin etmesinin gerektiği ilkesine dayanmaktadır. KKDİK Yönetmeliğine göre maddelerin risklerinin yönetimi sorumluluğu, profesyonel faaliyetleri çerçevesinde bu maddeleri imal eden, ithal eden, piyasaya arz eden veya kullanan gerçek veya tüzel kişilere aittir.
 • Türkiye'de üretilen veya ithal edilen, KKDİK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır.
 • Tüm kayıt ettirecekler, 31/12/2020 tarihine kadar ön-MBDF’yi (ön-kayıt) Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa iletecektir.
 • 01 Ocak 2021-31 Aralık 2023 tarihleri arasında kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

*** KKDİK (REACH) Yönetmeliğine dair Test, Belgelendirme, Kimyasal Değerlendirme Raporu (KDR) ve Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) çözümleri ve ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!