Bizi Arayın: 0212 909 03 80

Plastik Ürün Testleri

Plastik Ürün Testleri

Plastik ürün testleri son dönemlerde plastiğin çok yaygın bir biçimde kullanılmaya başlaması ile daha da önem kazanır bir hal almıştır. Plastik ürün testleri konusunda incelemeler yapıldığı zaman özellikle ürünlerin gıda ile temasa uygun olması ve diğer sağlık koşullarını da yerine getirir nitelikte olması en temel kıstaslar arasında yer almaktadır. Plastik ürün testleri incelendiği zaman bunun farklı sektörlerde farklı kıstaslara uygun olarak analizlerin yapıldığı fark edilmektedir. Ürünün kurumumuzca test edilme sürecinde de hangi kategoride kullanılacağına uygun olarak kıstaslar belirlenerek analizlere yer verilecektir. 

Plastik Ürün Testi Nedir? 

Plastik ürün üretimi konusunda bazı firmaların maliyeti düşürmek adına kaliteden taviz verebildiği görülmektedir. Plastik ürün testi kapsamında maliyetten kısan firmaların hangi aşlamalardan taviz verdiği ya da hangi unsurlarda standartlara uygun olmadığı gibi hususlar da incelemeye alınmaktadır. 
Analiz aşamasında materyal testlerinde de kullanılan FTIR sistemi kullanılmaktadır. Bu şekilde imal aşamasında kullanılan materyalin en küçük unsurlarına kadar hangi kıstaslara uygun olduğu analiz edilmektedir. 

  • Kimyasal bileşen arasında istenmeyen herhangi bir unsurun olup olmadığı da analize tabi tutulmaktadır. Ürünlerin içerisinde istenmeyen kimyasalların bulunması aynı zamanda safsızlık testlerinde de tespit edilebilmektedir. Bu istenmeyen materyaller tepkimeler sonucunda ve üretim aşamasında kontrol dışı bir biçimde meydana gelebilmektedir. 
  • Güç ve esneklik konusunda incelemeler de yapılacaktır. Plastiğin otomotiv sektöründe de kullanıldığı dikkate alındığı zaman güç ve esnekliğin ne derece önemli olduğu bir kere daha fark edilmektedir. Farklı koşullar altında ürünün nasıl tepki verdiğine dair de analizlere yer verilecektir. 
  • Plastiğin hayatımızda, endüstride ve sanayide bu derece sık kullanılır olması plastiğin de belirli standartlara uygun şekilde üretiminin yapılması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Ülkemizde hem TS hem de uluslar arası standartlar dikkate alınarak üretimin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizin testlerimiz sırasında dikkate alınmasını istediğinizi ek bir kıstas bulunuyorsa bunu da yetkili ekibimize iletebilirsiniz. 

Plastik Ürünler Hangi Alanlarda Test Edilir? 

Plastiğin kullanılacağı sektöre göre plastikten beklenen unsurlarda farklılıklar meydana gelmektedir. Plastik ürünler ile alakalı olarak örneğin su boruları testi yapılıyor ise bir plastik borunun duvar içerisinde gömülü vaziyette ve basınç altında uzun seneler bozulmadan kalıp kalmayacağı analiz edilecektir. Sıcaklık değişimlerinde nasıl bir performans sergilediği de analiz edilir. Bunun yanı sıra nem seviyesinde meydana gelen değişikliklerin plastiğin sergilediği performansı olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği de dikkatle analiz edilecektir. Bu analizlerin uzman onayından geçmesinden sonra size rapor halinde sunum yapılacaktır. Hem kimyasal test değer sonuçları hem de bu sonuçlara dayanarak uzman personelimiz tarafından raporlama yapılacaktır. 

Ürün Test Sonuç Süresi 

Plastik ürün testi yapılma adımının sonrasında olabildiğince kısa bir sürede sonuçların tarafınıza iletilmesi sağlanır. Bu noktada test edilecek olan ürünün çeşitliliği, ürün sayısı ve dikkate alınacak olan kıstaslar ürün test sonuç süresini etkilemektedir. Hataya yer verilmeyecek şekilde hassas bir inceleme yapılırken aynı zamanda ürün test sonucunun en kısa sürede size iletilmesi takdir toplayan hususlardandır. 

Rapor Hazırlanma Süreci 

Plastik ürün testi laboratuvar verileri analiz edilme aşamasının hemen sonrasında kimyasal test sonucunun sunulmasının akabinde, bir de bu test sonucu üzerinden rapor hazırlanmaktadır. Rapor hazırlama adımlarına dair aksaklık meydana gelmemesi için bu aşamada sadece konunun uzmanı olan yetkililerimizden destek alındığı belirtilmelidir. Hem teknolojik envanterimizin gelişmişliği hem de uzman personelimiz ile ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluk konusunda plastik ürün testlerinin raporlama aşaması da tamamlanacaktır. 

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!