Bizi Arayın: 0212 909 03 80

İmitasyon Takı Testi

İMİTASYON TAKI TESTLERİ

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021 / 12) ile birlikte ithalat aşamasında bazı ürün gruplarında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” uygunluğu açısından denetim usul ve esasları getirilmiştir.

Bu tebliğ kapsamında yer alan ürün gruplarında ithalat aşamasında TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden risk analizine göre denetim yapılmaktadır.

Tebliğ içerisinde yer alan ürün gruplarından biri de imitasyon takı ürünleridir.

İmitasyon takı ürünlerinde ilgili tebliğe göre ithalat aşamasında bazı laboratuvar testleri talep edilmektedir.


İthalat aşamasında imitasyon takı eşyalarında Kurşun, Kadmiyum ve Nikel testleri talep edilmektedir.

Mass Laboratuvar’da imitasyon takı ürünlerinde aşağıdaki testler ve metotlar kullanılmaktadır.
Toplam Kurşun (Pb) Tayini

CPSC-CH-E1003.09

CPSC-CH-E1002.08 CPSC-CH-E1001.08

Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini

TS EN 1122

İşletme İçi Metot - IHTM T.SOP.22 (EPA 3050A, EPA 3051, EPA 3051B, EPA 3052'den modifiye)

Nikel Salınımının Tayini

TS EN 1811+A1 TS EN 12472+A1

 

TS EN ISO IEC 17025 Türkak Akreditasyonu ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nın izinli laboratuvarlarından biri olan Mass Laboratuvar’da imitasyon takı ürün testlerini yaptırabilirsiniz.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!