Bizi Arayın: 0212 909 03 80

Endüstriyel Testler

Endüstriyel Testler

     Endüstriyel testler en kapsamlı şekilde uygulanan test seçenekleri arasında kendini göstermektedir. Hem bir endüstriyel ürünün tasarımının genel koşullara uygun olup olmadığı hem de bu tasarımı oluşturan materyallerin kalite seviyesi analiz edilen hususlar arasında kendini göstermektedir. Kalite seviyesinde ya da tasarım yapısında bir sorun fark edildiği zaman standartlara neden uygun olmadığına dair ya da raporlama aşamasında neden ret yanıtı alındığına dair de kapsamlı bir bilgilendirme sunulacaktır. 

Endüstriyel Test Detayları Nelerdir? 

     Endüstriyel test unsurları hem bir endüstriyel ürünün tasarım incelemeleri hem de bu endüstriyel ürünü oluşturan unsurların tasarım ve işlevsel manada standartlara uygun olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. 

  • Endüstriyel tasarım detaylarında kurumumuz öncelikli olarak dayanıklılık testlerini yapmaktadır. Dayanıklılık testleri belirli bir basınç altında ya da kuvvet uygulandığı zaman ürünlerin hangi tepkiyi vereceklerine dair de incelemeleri içermektedir. 
  • Endüstriyel tasarımın iddia edilen materyallerden oluşup oluşmadığı da analiz edilmektedir. Özellikle pazarlama sürecinde iddia edilen dayanıklılık ya da iddia edilen materyal kalitesinin benimsenip benimsenmediği en temel detaylar arasında kendini göstermektedir. 
  • Ürün üzerinde tahribatlı testler de uygulanmaktadır. Hangi koşullarda ürünün hangi tepkileri gösterdiğine dair de incelemeler yapılacaktır. 

     Tasarımın araştırma geliştirme sürecinde de dikkat çeken bir envanter sunduğu fark edilmektedir. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde ürünün ihtiyaç duyulduğu alanda beklentileri karşılayıp karşılamadığına dair de analizler de yapılacaktır. Araştırma geliştirme alanında yapılan testlerin sonuçlarına uygun olarak incelemeler eksiksiz şekilde yerine getirilecektir. 

Geniş Kapsamlı Test Aralığı 

     Sadece üretim sonrasında değil aynı zamanda üretim sırasında ve sonrasında da nasıl bir tepki geliştirildiği konusunda incelemelere yer verilecektir. Geniş kapsamlı test aralığı ürünün üretim aşamasından kullanımına kadar her safhasında ürün kalitesinde bozulma olup olmayacağı da analiz edilecektir. Endüstriyel seri üretim aşamasında üretim safhalarının ara kademelerinde de incelemeler yapılmaktadır. Bu incelemeler ürünün temel dayanıklılığı ile alakalı da bilgilendirme sunacaktır. 

     Ürünlerin kaplama yapısı dahi analiz edilmektedir. Teknik yapı konusunda onay alan bazı ürünlerin kaplama konusunda sorun yaşadığı ve ret yanıtı alabildiği belirtilmesi gereken hususlardandır. Ürünlerin kapsama süreci ile alakalı olarak sorun meydana gelmemesi için alınan önlemlerin yanı sıra basınç altında, farklı sıcaklıklarda nasıl tepkiler verdiği de analiz edilmektedir. 

Uluslararası Standartlara Uygunluk 

     Uluslar arası standartlara uygunluk ile alakalı olarak dikkat çeken hususların başında kıstasların kesinliği gelmektedir. Bu kıstaslar hakkında tüm analizler eksiksiz bir biçimde yerine getirilecektir. Kıstasların detaylarına dair sadece uluslar arası unsurlar değil aynı zamanda ulusal değerlemeler de göz önünde bulundurulacaktır. Ülkemizde üretilerek farklı ülkelere ihraç edilecek olan ürünlerin analizleri konusunda laboratuarımızın sonuçları geçerliliğini korumaktadır. Uzman ekibimiz ve geliştirmiş olduğumuz teknolojik test kiti envanteri de memnuniyet arz etmektedir.  

Raporlama Adımları 

     Endüstriyel test laboratuvar sonuçları analiz edildiği zaman özellikle raporlama konusunda ne derece etkin bir sistemin geliştirilmiş olduğu bir kere daha gösterilmektedir. Raporlama adımına dair en ince ayrıntılar dahi atlamadan uygunluk sergilenip sergilenmediği analiz edilecektir. Bu uygunluğun sadece kimyasal test sonuçları üzerinden değil aynı zamanda raporlar aracılığı ile hangi kıstaslara dayanarak analiz edildiği gibi esaslar da göz önünde bulundurulacaktır. 

     Alanında uzman olan ekibimizin en hassas değişkenlere dahi dikkat ederek oluşturduğu raporlama adımlarının tüm kıstasları kapsamlı şekilde analiz edilecektir. Endüstriyel olarak tüm değişkenler testlerden geçirilerek süreç analiz edilecektir. Rapor detayları ile alakalı olarak incelemeler yapılırken hangi kıstaslar konusunda nasıl bir ihlal olduğu ya da hangi kıstaslarda %100 uyum sağlandığı gibi detaylara da yer verilecektir. 

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!