Bizi Arayın: 0212 909 03 80

Deniz Suyu Analizleri

Deniz Suyu Analizleri

İçeriğinde birçok element ve tuz bulunan ve saf olmayan deniz suyunda ortalama tuzluluk oranı özellikle okyanuslarda yüzde 3.5'tir. Bu da 1 kilogram su içerisinde yaklaşık 35 gram tuz bulunduğu anlamına gelir.

Deniz suyu tuzdan ziyade klor açısından çok daha zengindir, bileşiğinin yüzde 88.8'i klordur ve klor oranında yüzde 77.7 ile en büyük oran sodyum klorüre aittir. Türkiye gibi denize kıyısı olan birçok ülkede deniz turizmi oldukça gelişmiştir.

İnsanlar özellikle yaz aylarında serinlemek adına denize girer, bundan dolayı deniz suyunun kalitesi hem turizmi gelişmesi hem de insan sağlığı açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Deniz Suyu Analiz Parametreleri

3 tarafı sularla çevrili bir yarımada olan Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından çıkarılmış olan su kirliliği yönetmeliğine göre deniz sularının kimyasal ve fiziksel kalite kontrol kriterleri içerisinde;

 • PH değeri
 • Renk ve bulanıklık
 • Yüzer madde
 • Askıda katı madde
 • Çözünmüş oksijen
 • Parçalanabilir organik kirleticiler
 • Ham petrol ve petrol türevleri
 • Radyoaktivite
 • Üretkenlik
 • Zehirlilik
 • Fenoller
 • Çeşitli ağır metaller
 • Bakır
 • Kadmiyum
 • Krom
 • Kurşun
 • Nikel
 • Çinko
 • Cıva
 • Arsenik
 • Amonyak yer almaktadır.

Deniz Suyu Analizler Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı tarafından denizlerde denetlenen mikrobiyolojik kriterler toplam koliform, fekal koliform ve fekal streptokoktur. Deniz suyu analizleri alıcı ortam olarak denizi kullanan işletmeler tarafından ya da derin deniz deşarjı için yapılan analiz çeşididir.

Özellikle kentsel arıtma tesisleri ve limanlar başta olmak üzere bazı fabrikalar ve tersaneler kapsam içerisinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda ilgili mevzuat;

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğidir.

Deniz Suyu Analizi 2020

Deniz suyu analiz testi sonuçları illerde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri resmi web sayfalarında ilan edilir. Aynı zamanda yüzme suyu analiz sonuçlarına Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sayfası içerisinde bulunan yüzme suyu takip sistemi adresinden de ulaşmak söz konusudur.  

Bunların yanı sıra ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından da deniz suyu kalitesini izleme ve yüzme suyu kalite kontrol sistemi elektronik olarak takip edilmektedir.

Deniz Suyu Analizi 2021

Özellikle mavi bayrağa sahip olan plajlar da güncel olarak deniz suyu analiz sonuçlarını ilan etmek bir zorunluluk olmaktadır. 2012 yılından bu yana Turizm Bakanlığı tarafından verilen mavi bayrak bir önceki 4 yıl içerisinde yapılan deniz suyu analizlerine bakılarak verilir.

Dolayısı ile deniz suyu analiz sonuçları sadece insan sağlığı açısından değil turizm açısından da oldukça büyük bir önem kazanır. Su kirliliği kontrol yönetmeliğine göre deniz sularının farklı kullanımına göre sınıflandırılmasını sağlayan su kalite kriterleri kapsamında kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin belirlenebilmesi gerekmektedir.

Deniz Suyu Analizi Nasıl Yapılır?

Deniz suyu analizi yapabilmek için denizden numune almak ve alındığı anki saat, tarih ve meteorolojik şartlar ile su sıcaklığını belirtmek gerekir. Numunenin alındığı noktanın koordinatları, derinliği ve bölgedeki toplam su derinliği kayıt altına alınır. Akredite edilmiş laboratuvarlarda alınan numuneye göre analizler gerçekleştirilir.

Deniz Suyu Kimyasal Analizleri

Deniz suyunun içerisinde fosfor, potasyum, nitrojen, sülfür, kalsiyum gibi önemli minerallerin yanı sıra aynı zamanda birçok farklı mikroorganizma bulunmaktadır. Tuzlu olmasından dolayı deniz suyunda hastalık yapıcı mikroorganizmaların yaşaması zordur ama durgun, yüzeyi köpüklü ya da kirli denizlerde aynen havuzlarda olduğu gibi enfeksiyon riski bulunmaktadır.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!