Bizi Arayın: 0212 909 03 80

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (2019/12)

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) nedir?

Hangi kısıtlamaları getirmektedir ?

30641 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı kapsamında yürütülecek 2019/12 tebliği 4 şubat 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek de yer alan ürünleri kapsar. Bu tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Güvenli ürün kullanın.Bu tebliğin amacı; Ek de belirtmiş olduğumuz ürünlerin ithalat aşamasında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden denetlenmesini sağlamaktır. Risk içeren ürün grupları Ticaret Bakanlığı nın yürüttüğü fiili denetimler ile gerçekleştirilir. Risk analizi neticesinde ürünler akredite laboratuvarlar tarafından uygunluk değerlendirilmesine tabi tutulabilir.

İthalat aşamasında Ek’de belirtilen ürün grupları  Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) tebliğinden  önce  GTB –IRIS sistemi üzerinden yapılan başvurular ile ilerlemekteydi. Bu tebliğ gereğince,  fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenmektedir. Risk analizi bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacını temel almaktadır. Risk analizi değerlendirilmesi yapılırken;

 • TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler
 • Geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları
 • Üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi
 • Giriş gümrüğü
 • Ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı
 • Menşei, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke

gibi risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemler değerlendirilir.

Ürün gruplarına uygulanan test metotları ve yasal limitler  23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile 3/5/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine baz alınarak uygulanmaktadır.

Dilerseniz tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

2019/12 Tebliği ile Denetime Olan Ürün Grupları

2019/12 tebliği ile birlikte TAREKS Sistemi üzerinde denetime tabi olan ürün grupları kullanım amacına göre belirtilmiştir.

 • Yalnız tampon, hijyenik ped, göğüs pedi ve çocuk bezi
 • Yalnız evde kullanılan plastik eldivenler
 • Plastik dosya ve klasörler
 • Fare altlığı (mouse pad)
 • Çocuklar için klozet daraltıcılar
 • Yalnız metal kol düğmeleri
 • İmitasyon takı eşyaları
 • Kol saati
 • Saat kordonu
 • Cep telefonu ve tablet bilgisayar kılıfı ve ekran koruma filmi
 • Yalnız bebek biberonları, atıştırma tabağı
 • Yalnız biberon başlığı
 • Yalnız bebekler için emzikler ve benzeri eşya
 • Yalnız elle kullanılan diş fırçaları

İthalat denetimi öncesi ürünlerin laboratuvar uygunluğunun belirlenmesi ithalatçı firmalar ve gümrük müşavirlikleri tarafından alınacak riskleri azaltmaktadır. İfade edilen bilgilerin ayrıntıları ve uygulamalar için bize ulaşabilirsiniz. 

Laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 akredite bir laboratuvar olarak bu alanda sizlere hizmet sunmaktadır. Akreditasyon kapsamımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!