Bizi Arayın: 0212 909 03 80

ROHS TESTLERİ


                rohs testi

 ROHS TESTLERİ
RoHS uygulaması (reduction of hazardous substances, tehlikeli maddelerin azaltılması), çevreye ve canlılığa olan zararı minimalize etmek , teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Rohs Testinin Uygulanması Gereken Eşyaların Genel Adlandırılmaları
ROHS belgesi, Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik’e göre aşağıdaki ürünler için zorunludur.
⦁    Elektrik ve elektronik ürünler
⦁    Geniş ev araçları
⦁    Küçük ev araçları
⦁    Bilgi iletişim ve telekomünikasyon araçları
⦁    Tüketici araçları
⦁    Tıbbi cihazlar (Nakil edilmiş ve iltihaplı araçlar dışında)
⦁    Gözlem ve kontrol araçları
⦁    Otomatik dağıtıcılar
⦁    Işıklandırma Araçları
⦁    Elektrik ve elektronik el aletleri (geniş boyutta endüstriyel araçlar dışında)
⦁    Oyuncaklar, boş zaman ya da spor aletleri

ROHS TESTİ
  Son ürün analiz için bir laboratuvara gönderilir ve RoHS belgelendirilmesine uygunluk için işlemlere başlanılır. Son ürün için TS EN 62321 serisi standartlarından en uygunu seçilerek işlem gerçekleştirilir. Ürün için analizin de içinde olduğu bir teknik dosya hazırlanır. Test raporlarının sonuçlarının Yönetmelikte belirlenmiş sınır değerlerinin altında kalması beklenir. Sonuçların uygun olması durumunda ROHS belgesi hazırlanır.
Sağlığa zararlı maddelere ait sınır değerler aşağıdaki gibidir;

⦁    Civa (Hg) – %0,1
⦁    Kadmiyum (Cd) – %0,01
⦁    Kurşun (Pb) – %0,1
⦁    Krom (Cr) – %0,1
⦁    Polibromürlü Bifenil (PBB) – %0,1
⦁    Polibromürlü Difenil Eterin (PBDE) – %0,1

Elektrikli ve elektronik eşya üreten firmalar, ürünlerinin  RoHS mevzuatına uyduğunu kanıtlamak amacıyla  bunu belgelendirmelidir. RoHS mevzuatına uygun belgesini almasını almak amacıyla hazırlanan ön dosya içerisinde bulunması gereken en önemli belgelerden biri akredite laboratuvarlardan alınmış onay belgesidir.

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!