Bizi Arayın: 0212 909 03 80

RoHS Nedir ?


        rohs

İngilizce Restriction of Hazardous Substances Directive kelimesinin baş harflerinden oluşan RoHS Direktifi, Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması anlamına gelir. Bazı maddelerin bulunmamasını şart koşarak tüm elektronik endüstrisini ve birçok elektrikli ürünü etkiler.

2002/95 / EC sayılı Direktif olarak da bilinen orijinal RoHS, 2002 yılında Avrupa Birliği’nden çıkmıştır ve elektrikli ve elektronik ürünlerde bulunan altı tehlikeli malzemenin kullanımını kısıtlamaktadır. 1 Temmuz 2006’dan bu yana AB pazarındaki tüm uygulanabilir ürünler RoHS uyumluluğunu geçmelidir. Bu yönetmelik 2008 yılında “EEE Yönetmeliği” adı ile yürürlüğe girmiştir.

RoHS2 UyumlulukRoHS, 2011 yılında AB tarafından  2011/65 / EU sayılı yönerge ile güncellenerek RoHS-Recast veya RoHS 2 adı ile işlem görmeye devam etmektedir. RoHS 2, CE işaretlemesi direktifini içermektedir ve şu anda ürünlerin CE işaretlemesi için RoHS uygunluğuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Sınırlandırılmış malzemeler çevre için tehlikelidir ve atık depolama alanlarını kirletir ve üretim ve geri dönüşüm sırasında mesleki maruziyet açısından tehlike arz etmektedir. RoHS Direktifi bu yüzden önemlidir.

Hangi ürünler RoHS Direktifine tabi tutulur?

Dijitalleşmenin hızla yayılmasıyla birlikte, dünyanın elektrikli ve elektronik cihaz üretimi patlıyor. Mobil cihazların yanı sıra, gezegenin tüm köşelerine gelecek olan IoT dalgasını, akıllı ev asistanlarını, robotları, dronları, 3D yazıcıları ve ev tıbbi cihazlarını düşünün… hepsi RoHS kapsamında.

Geçerli EEE ürünlerini, alt montajlarını, bileşenlerini veya kablolarını doğrudan AB ülkelerine satan veya dağıtan veya AB ülkelerine ürün satan bayilere, distribütörlere veya entegratörlere satan herhangi bir işletme, kısıtlı malzemelerden yararlanırsa etkilenir . RoHS benzeri düzenlemeler bir dizi başka ülkeye yayıldığından, bu artık AB ülkeleri için geçerli değildir.

RoHS ayrıca, EEE bileşenleri, soğutucu veya konektörlerde herhangi bir metal kaplama, anotlama, kromlama veya diğer son kat uygulamaları için metal endüstrisi için de geçerlidir.

RoHS Direktifine uygun olan ürünlerin ticari satış şansı daha yükek konuma gelmektedir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan elektronik eşya satan veya bunları meydana getiren komponentlerin satışını yapmakta olan firmaların ürünleri için bu direktife uygunluk zaruri hale gerekmektedir.

RoHS Direktifinin yasaklı kıldığı malzemeler nelerdir ?

RoHS kapsamında yasaklanan maddeler:

 • Civa (Hg)
 • Kurşun (Pb)
 • Kadmiyum (Cd)
 • Heksavalent Krom (Cr+6)
 • Polibromlu bifeniller (PBB)
 • Polibromlu difenil eterler (PBDE)
 • Fitalatlar (DEHP, BBP, BBP , DIBP)
Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!