Bizi Arayın: 0212 909 03 80

Deri Ürünlerinde PH Değeri

Deri Ürünler

İnsanlar Paleolitik çağlardan beri deri kullanmaktadır. Hayvanları koruyan deriler, insanlara hava koşullarından ikinci bir deri biçiminde koruma sağlamak için yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Hayvan postları olmadan dondurucu kış koşullarında nasıl hayatta kalabileceğimizi hayal etmek zor. İnsan uygarlığı daha sofistike hale geldikçe, deri hazırlama teknikleri de arttı ve bu inanılmaz derecede çok yönlü malzeme içsein giderek daha fazla kullanım bulundu . Bugün, deri üretiminin yüzde birinden daha azı sadece derileri için yetiştirilen hayvanlardan geliyor. Deri üretimi et endüstrisinin bir yan ürünüdür ve dört hayvan türünün derilerine odaklanmıştır:

inekler % 65, koyun %15, domuzlar % 11 ve keçiler % 9

PH değeri

"pH", bir çözelti veya malzemenin asitliği veya alkalinitesinin bir ölçüsüdür. PH ölçeği, 0 en asidik ve 14 en bazik olmak üzere 0-14 arasındaki logaritmik değerleri ölçmektedir. Bugün üretilen derilerin çoğu kromla tabaklanmıştır ve pH değeri 3,2 - 5,5 aralığında olacaktır. Bu nedenle asidik kabul edilir.

Deri Ürünlerde pH Tayini

Firmalar deri ürünü piyasaya çıkarmadan önce bunların "amaca uygun" olduklarından emin olmak için belirli yasal yükümlülükler vardır. Derinin kimyasal testi, performans gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için iyi bir üretim kontrol sisteminin bir parçasını oluşturabilir. 

Hastalık yapan mikroorganizmalar, pH değeri 5,5 olan ortamlarda üreyemez. Nemli, alkali ve sıcak ortamlarda mikroorganizmaların üremesi daha hızlı olur. Bu yüzden pH değeri 5,5 olan deri veya dokuma tekstil ürünleri bakteri ve mantarların insan vücudunda tutunmasına mani olur. Bu neticede deri ürünlerin pH değerlerinin belirlenmesi, bu ürünlerin sağlıklı kullanımı açısından önemli olmaktadır.

Bu testlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan şu standartlar esas alınmaktadır:

  • TS EN ISO 4045 Deri - Kimyasal deneyler - pH tayini
  • ISO 4045 (IULTCS/IUC 11) Deri - Kimyasal testler - pH tayini

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!