Bizi Arayın: 0212 909 03 80

ArGe Testleri

Ar&Ge Testleri 

Ar&Ge testleri sırasında geliştirilmekte olan ürünün gerçek çalışma alanında simülasyon yaratılarak nasıl bir performans sergilediği hakkında bilgi alınmaktadır. Bu şekilde araştırma geliştirme faaliyetleri sonrasında ortaya çıkacak olan ürünün kalitesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacaktır. Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri ile alakalı olarak sorun meydana gelmemesi için en hassas değerlerin ve rakamsal farklılıkların dahi dikkate alınacağının bildirilmesi gerekir. 

Araştırma Geliştirme Testleri 

Ar&Ge testi biri ürünün araştırma geliştirme süreci sonrasında olumsuz bir etki olmadan tam olarak geliştirilmek istediği alandaki boşluğu dolduracak şekilde tasarlanması amacını gütmektedir. Sunulan bu testlerin detaylarına bakıldığı zaman bir simülasyon ortamının yaratıldığı fark edilmektedir. Bu simülasyon kapsamında üretilen ürünün kendi sahasında nasıl bir performans sergileyeceği çok daha net şekilde fark edilmiş olacaktır. Ar Ge testleri en az ürünün yaratıcılığı ve ihtiyacı karşılama performansı kadar büyük bir önem arz etmektedir. 

Klimatik Test Aşamaları 

Araştırma geliştirme sürecinin tamamlanmasının akabinde ortaya çıkan cihazın farklı sıcaklıklarda nasıl bir performans sergileyeceğine dair araştırmalar ve incelemeler yapılmaktadır. 

  • Test aşamalarında klimatik değerlerin özellikle performansta nasıl bir etkisi olduğu büyük önem arz eder. Teknik bir aksamın üretilme sürecinde sıcaklıklar değiştikçe performansında nasıl bir farklılık olacağı bir kere daha fark edilmektedir. 
  • Sıcaklık değişimlerinin yanı sıra ortamdaki nem değerinde meydana gelen değişimlerin de detaylı şekilde analiz edileceğinin unutulmaması gerekir. Sıcaklık değişimlerine dair sorun meydana gelmemesi ve nem değerinde değişim olsa da cihaz performansının olumsuz yönde etkilenmemesi için cihaz farklı koşullara uygun şekilde denetimlerden geçirilecektir. 
  • Nem ve ısı değişimlerinin özellikle havacılık ve uçak sanayi kapsamında kullanılacak olan aksamlarda en temel değişkenlerden ve göz önünde bulundurulması gereken kıstaslardan biri olduğu fark edilmektedir. 

Bu detaylara göz atıldığı zaman test aşaması ile alakalı herhangi bir sorunun meydana gelmeyeceğini de fark edeceksiniz. Test aşamalarına dair bir aksaklık meydana gelmemesi için tüm kıstaslar detaylı şekilde analiz edilmiştir. Size test sonucu ve farklı ısı değerlerinde sergilenen performansa ve performans sapmalarına dair bir bilgilendirme de sunulacaktır.

Korozyon Testi 

Tuz korozyon testi de araştırma geliştirme faaliyetleri sırasında muhakkak dikkate alınması gereken test seçenekleri arasındadır. Tüm bu korozyon testleri ve basınç dayanıklılık testleri de dikkate alınarak sonuca varılacaktır. Korozyona karşı dayanıklılığın test edilmesi için farklı basınçlarda tuz spreyleme özelliğine sahip olan kabinler kullanılmaktadır. Bu kabinler aracılığı ile bir üründe korozyona karşı gerekli olan dayanıklılığın ne seviyede olduğu bir kere daha fark edilmektedir. Korozyon testinin sonucu da size hem kimyasal test aralıkları olarak sunulacak ve daha sonrasında bu konu ile alakalı kapsamlı bir rapor da arz edilecektir. 

Rapor Hazırlama Adımları 

Ar&Ge testi laboratuvar sonuçlarına bir göz atıldığı zaman sadece klasik test sonuçlarının değil aynı zamanda çıkan sonuçların raporlanmış hallerinin de müşterilerimize sunulduğu fark edilmektedir. Rapor hazırlama aşamasında sadece uzman kadromuzun isimleri görev almaktadır. Raporda bir sorun meydana gelmiş ise bu standart sapmasının ürün üzerinde ne gibi bir etki bırakabileceğine dair de bilgilendirmeler eksiksizi bir biçimde yapılacaktır. Rapor hazırlama aşaması araştırma geliştirme faaliyetlerinin çok daha hedef odaklı biri hale gelmesini mümkün kılacaktır. 
Firmamızı diğer test laboratuarlarından ayıran en temel özellikle uzman kadrosu ve teknik donanımıdır. Tüm teknik gelişmeleri takip ederek en yetkin test aksamlarının geliştirilmesi konusunda nitelikli bir arka plan geliştirilmiştir. Bu sistemde kişilerin ulusal be uluslararası arenada geçerli bir test sonucunu elde etmesi için uygun arka plan hazırlanmıştır. 

Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!